Niezależna

niezależna

Co oznacza niezależność?

Słownik PWN definiuje niezależność w następujący sposób: niepodporządkowanie się komuś, czemuś, decydując o sobie; nie będąc wyznaczonym, zdeterminowanym przez coś; wygłaszając bezstronne opinie, nie kierując się interesem żadnej grupy społecznej.

Co to jest mowa niezależna?

Mowa niezależna jest to dosłowne przytoczenie wypowiedzi czyjejś lub własnej, np.: Basia zapytała: Pożyczysz mi słownik?. Odpowiedziałem: Pożyczę. Mowa niezależna wymaga użycia dwóch niepowiązanych ze sobą składniowo wypowiedzi zdania wprowadzającego i zdania wprowadzanego.

Czy mowa niezależna jest od wypowiedzi czyjejś?

Mowa niezależna jest to dosłowne przytoczenie wypowiedzi czyjejś lub własnej, np.: Basia zapytała: Pożyczysz mi słownik?

Co to jest bycie niezależnym?

Bycie niezależnym to pewna forma zwycięstwa – bycie wolnym ponad wszystko. Osoba niezależna zna swoje potrzeby i jasno je wyraża. Osoba niezależna wciąż ulepsza swoją świadomość. Uczy się i wyznacza nowe cele.

Czy mowa zależna jest od własnej wypowiedzi?

Mowa zależna jest to przytoczenie czyjejś lub własnej wypowiedzi niedosłownie, lecz w postaci zdania podrzędnego dopełnieniowego. Np.: - Basia zapytała, czy pożyczę jej słownik.

Co to jest mowa niezależna?

Mowa niezależna jest to dosłowne przytoczenie wypowiedzi czyjejś lub własnej, np.: Basia zapytała: Pożyczysz mi słownik?. Odpowiedziałem: Pożyczę. Mowa niezależna wymaga użycia dwóch niepowiązanych ze sobą składniowo wypowiedzi zdania wprowadzającego i zdania wprowadzanego.

Jakie są funkcje mowy zależnej i niezależnej?

Funkcje mowy zależnej i niezależnej w utworach literackich: Mowa zależna – oznacza, że monolog bohatera został całkowicie wchłonięty przez wypowiedź narratora. Narrator daje wtedy świadectwo swojej absolutnej wiedzy (narrator wszechwiedzący).

Postagens relacionadas: